Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest pro-matrix Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-249, przy ul. Ludwika Rydygiera 2a/27, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000700379, o numerze NIP 8971845313, REGON 368193672;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzajemnej komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”);

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do organizacji w państwie trzecim na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii (2000/518/WE);

4) może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego wysyłając zapytanie na adres email: info@pro-matrix.pl, bądź listownie wysyłając zapytanie na adres siedziby administratora;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) w celu uzyskania dostępu do treści swoich danych oraz wykonania swoich praw względem danych osobowych, prosimy wysłać zgłoszenie na adres email: info@pro-matrix.pl, bądź listownie na adres siedziby administratora;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prowadzenia komunikacji ze strony administratora;